Delia Cosmetics Sp. z o. o. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Lata 2007-2013 dofinansowanego ze Ś›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OŚ› priorytetowa 6, Działanie 6.1 Paszport do eksportu w ramach projektu "Wdrożenie Planu rozoju eksportu przez przedsiebiorstwo Delia Cosmetics Sp. zo.o." na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-10-059/12-00 zawartej 30.04.2013 r.. Wartość‡ projektu 400.000 PLN, dofinansowanie z budżetu Pań„stwa na poziomie 15% co stanowi 30 000 PLN, a także ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 85% w kwocie 170.000 PLN.

Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Delia Cosmetics
Wartość projektu: 10 000 PLN, Wartość wkładu finansowego Uni Europejskiej: 6 800 PLN, Wartość wkładu finansowego Beneficjenta: 2 000 PLN
Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wg projektu "Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki".

Delia Cosmetics Distribution Sp. z o. o. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na Lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 6, Działanie 6.1 Paszport do eksportu w ramach projektu "Rozwój firmy poprzez zwiększenie eksportu w latach 2010 - 2011" na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-10-043/10-00

Unia Europejska Umowa wsparcia nr 2003/004-379/05.02/01-02/05/0102
Wielkość inwestycji 94 556,80 EUR. Zakup urządzenia został współfinansowany ze środków Funduszu Dotacji Inwestycyjnych w ramach programu Rozwój i Modernizacja Przedsiębiorstw w Oparciu o Nowe Technologie.

loga